Przeprowadzanie ważnych transakcji wiąże się z pewnym ryzykiem – my pomagamy Ci zminimalizować to ryzyko. W zespole Agencji Concept7 znajdują się specjaliści wywiadu gospodarczego. Dzięki ich działaniom, jeszcze przed podjęciem współpracy możesz „prześwietlić” przyszłego kontrahenta, sprawdzając jego wiarygodność.

analiza_wiarygodnosci

W zakres analizy wiarygodności wchodzi dokładny przegląd sytuacji finansowej potencjalnego partnera, jego opinia i powiązania z innymi przedsiębiorstwami.

Analizę wiarygodności możemy przeprowadzić także w odniesieniu do pojedynczych osób, np. potencjalnych pracowników, a także osób prywatnych. Wnioski z analizy poparte zostają raportem, a także omówieniem i interpretacją wyników. Wszystko po to, abyś jak najpełniej i najefektywniej wykorzystał zebrane informacje przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *